* Zamówienia należy składać najpóźniej w przeddzień terminu realizacji.